На 28.03.18г. в Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд приключи  двугодишното обучение по проект „Детско полицейско управление“. Националната програма „Детско полицейско управление” е инициатива на Министерството на вътрешните работи и е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. В учебната им програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оръжезнание, криминалистика, участие в полицейски проверки.

През учебната 2017г./2018г. се проведоха и първите занятия от обучението на младите полицаи-участници в Първото детско полицейско управление при  Първо ОУ „Васил Левски“-гр.Костинброд. Темите с които се запознаха децата са следните:

  • Представяне на дейността на охранителна полиция.
  • Пътна полиция и уязвими участници в движението.
  • Безопасност на движението по пътищата.
  • Оказване на първа долекарска помощ.
  • Християнските празници- тема водена от отец Дамян.
  • Вредата от тютюнопушенето.
  • Събиране на следи и веществени доказателства при извършено престъпление.
  • Защита при бедствия и извънредни ситуации – темата е водена от началника и служител на РСПБЗН, гр. Костинброд.

Проектът  на ДПУ- Костинброд  завърши с провеждането на годишен преглед на натрупаните знания на младите полицай, като бе организирано състезание с решаването на тест. Комисия с представител от РУ- Костинброд, г-жа Ралица Радева- началник група „Охранителна полиция „ и представител от Общинска администрация гр. Костинброд и  г-жа Вера Христова – Инспектор  Детска педагогическа стая, провериха  тестовете на децата и оцениха техните знания.

На събитието присъстваха  г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Симеон Йорданов- обществен ред и сигурност и  г-жа Тереза Власайкова – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Костинброд.

Възпитаниците на Първо ОУ “Васил Левски“ с много знания и любознателност преминаха изпитния тест и всички ученици получиха заслужени награди, които са спонсорирани  от община Костинброд.

3864 посещения общо 1 посещения за деня
Завърши проект „Детско полицейско управление“ в Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд