УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че от 23.04.2018 г. приемните дни на изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 3, стая №37 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, ще бъдат вторник и четвъртък.

6340 посещения общо 2 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ относно приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър