Тържеството започна в 11.00ч. на лятната сцена в двора на Начално училище „Отец Паисий” в с. Драговищица. Учениците представиха песни и стихове и си пожелаха „Весела ваканция!”. Тържеството беше под ръководството на г-жа Юлиана Лозанова – директор на НУ “Отей Паисий”, а събитието уважиха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.- кмет на община Костинброд, г-жа Албена Виденова-кмет на с.Драговищица и г-н Иван Иванов- общински съветник.

3844 посещения общо 1 посещения за деня
На 31.05.18г. се състоя тържество по случай края на учебната година в НУ “Отец Паисий”, с. Драговищица