Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2017 година. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

Главният счетоводител и Директор на дирекция в общинска администрация- Костинброд,  г-жа Анита Кръстанова презентира на присъстващите отчета, като бяха разчетени всички параграфи по отделно.

Присъстващи бяха общински съветници, служители на общинска администрация и граждани.

4531 посещения общо 1 посещения за деня
На 28 август 2018г. се състоя публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2017г. в НЧ „Иван Вазов-1947“, гр.Костинброд