От 22  до 26 октомври е Националната седмица на четенето.  Една кампания на Министерство на образованието и науката, с цел насърчаване и повишаване на  грамотността на учениците. Първи се включиха Център за обществена подкрепа “Промяна”- гр. Костинброд.
На гости на центъра беше Милена Караканова от Хлебна къща “София”. Гостенката прочете пред децата приказката “Змейова невеста”. След това всички заедно дискутираха приказката, нарисуваха върху брашно сцената, която им е направила впечатление и накрая омесиха хляб.
Предстои четене на приказки в СУ”Д-р Петър Берон”, Първо ОУ”Васил Левски”, Второ ОУ”Васил Левски”, НУ”Отец Паисий”, ДГ “Виолина”, с.Петърч и ДЦРДУ-Костинброд.
1378 посещения общо 1 посещения за деня
Всички училища, детски градини и центрове в община Костинброд ще отбележат националната седмица на четенето!