Презентацията беше представена от проектантите на проекта арх. Жоржета Рафаилова и инж. Ангел Янев. На обсъждането като представители на Общинска администрация- Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Габриела Георгиева – зам. кмет на община Костинброд в ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология”, арх. Веселин Клянев – главен архитект на община Костинброд и директор на дирекция „УТ и ОС“, инж. Ирина Донева – началник отдел „УТ и ОС”, г-н Александър Александров – старши специалист „УТ”, инж. Вяра Георгиева – младши експерт „Кадастър и регулация” и Биляна Дойнова – старши специалист „ОПП и ИТ”, както и кметовете на съответното населено място.

с. Градец

 

Всички присъстващи граждани получиха изчерпателен отговор на въпросите зададени от тях, както от проектантите, така и от представителите на администрацията.

с. Дръмша

Целта на плана е да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществени интереси, да равнопостави различните видове собственост, да осигури възможност за по-оперативно действие на общинската администрация и др. Общественото обсъждане на Общия устройствен план продължава в следната последователност:
• с.Богьовци на 26.10.2018 г. /петък/ от 13:00 часав кметство на с.Богьовци;
• с.Безден на 26.10.2018 г. /петък/ от 15:00 часа в читалище „Илинден – 2012“, с. Безден;
• с.Опицвет на 26.10.2018 г. /петък/ от 17:00 часа в читалище „Разум“, с.Опицвет;
• ОУП НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД НА 27.10.2018 Г. /СЪБОТА/ ОТ 11:00 ЧАСА В ЧИТАЛИШЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“, ГР. КОСТИНБРОД;
• с. Петърч на 28.10.2018 г. /неделя/ от 10:00 часав читалище „Нов живот“, с. Петърч;
• с. Драговищица на 28.10.2018 г. /неделя/ от 14:00 часа в читалище „Георги Сава Раковски“, с. Драговищица;
• с. Голяновци на 28.10.2018 г. /неделя/ от 17:00 часав кметство с. Голяновци. Мнения, препоръки и възражения можете да подавате в свободен текст в деловодството на Общинска администрация- Костинброд до 31 октомври 2018г. (сряда).

с. Бучин Проход

 

с. Чибаовци

 

4231 посещения общо 1 посещения за деня
От днес, 25.10.2018г. при засилен интерес от страна на гражданите, стартира общественото обсъждане на предварителния проект на общия устройствен план на община Костинброд като премина през с. Бучин проход, с. Дръмша, с. Чибаовци и с. Градец