Презентацията беше представена от арх. Жоржета Рафаилова. На обсъждането като представители на Общинска администрация-Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Габриела Георгиева – зам. кмет „Устройство на територията, общинска собственост и екология” на общината, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд, арх. Веселин Клянев – главен архитект на общината и директор на дирекция, инж. Ирина Донева – началник отдел „УТ и ОС”, г-н Александър Александров – старши специалист „УТ”, инж. Вяра Георгиева – младши експерт „Кадастър и регулация” и г-жа Биляна Дойнова – старши специалист „ОПП и ИТ”, както и кметовете на населеното място.
Гражданите изразиха своето мнение и зададоха своите въпроси, както относно проекта, така и за вълнуващите ги теми. Г-н Трайко Младенов и  инж. Габриела Георгиева отговориха изчерпателно на всички въпроси.
До сега са минали обсъжданията в 7 населени места, като в тях е обяснявано за 10 /Царчина, Дреново и Понор/ Предстои обсъждания в трите най- големи села и града, в следния ред:
• ОУП НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД НА 27.10.2018 Г. /СЪБОТА/ ОТ 11:00 ЧАСА В НАРОДНО ЧИТАЛИШЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“, ГР. КОСТИНБРОД;
• с. Петърч на 28.10.2018 г. /неделя/ от 10:00 часа в читалище „Нов живот“, с. Петърч;
• с. Драговищица на 28.10.2018 г. /неделя/ от 14:00 часа в читалище „Георги Сава Раковски“, с. Драговищица;
• с. Голяновци на 28.10.2018 г. /неделя/ от 17:00 часав кметство с. Голяновци.
Мнения, препоръки и възражения можете да подавате в свободен текст в деловодството на Общинска администрация-Костинброд до 31 октомври 2018г. (сряда).
2633 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 26.10.2018г. (петък), се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на общия устройствен план на община Костинброд в с. Богьовци, с. Безден и с. Опицвет