До сега обсъждането премина през 7 населени места, като в тях е обяснявано за 10 . Днешното представяне беше най-широкообхватно, тъй като гражданите се запознаха с проекта за град Костинброд и цялата община. Презентации бяха представяни от икономист Юлия Спиридонова за социално-икономическите прогнози, арх. Жоржета Рафаилова – ръководител на проекта за ОУП, инж. Ангел Янев за комуникации и транспорт, ланд. арх. Мария Грозева за зелена система и отдих и арх. Стела Дулева за културно наследство и туризъм. На обсъждането като представители на Общинска администрация- Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Габриела Георгиева – зам. кмет „Устройство на територията, общинска собственост и екология” на общината, арх. Веселин Клянев – главен архитект на общината и директор на дирекция, инж. Ирина Донева – началник отдел „УТ и ОС”, инж. Вяра Георгиева – младши експерт „Кадастър и регулация” и г-н Александър Александров – старши специалист „УТ”.  На общественото обсъждане присъстваше и председателят на Общински съвет Костинброд –  Д-р Атанас Тенев.

Всички присъстващи граждани получиха изчерпателен отговор на въпросите зададени от тях, както от проектантите, така и от представителите на администрацията.
Гражданите изразиха своето мнение и зададоха своите въпроси, както относно проекта, така и за вълнуващите ги теми. Г-н Трайко Младенов и инж. Габриела Георгиева отговориха изчерпателно на всички въпроси.

 

Целта на плана е да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществени интереси, да равнопостави различните видове собственост, да осигури възможност за по-оперативно действие на общинската администрация и др.

Утре е последния ден за общественото обсъждане на предварителния проект на общия устройствен план като ще премине през трите най-развиващи се села в Община Костинброд в следната последователност:
• с. Петърч на 28.10.2018 г. /неделя/ от 10:00 часав читалище „Нов живот“, с. Петърч;
• с. Драговищица на 28.10.2018 г. /неделя/ от 14:00 часа в читалище „Георги Сава Раковски“, с. Драговищица;
• с. Голяновци на 28.10.2018 г. /неделя/ от 17:00 часав кметство с. Голяновци.

Мнения, препоръки и възражения можете да подавате в свободен текст в деловодството на Общинска администрация Костинброд до 31 октомври 2018г. (сряда).

9721 посещения общо 1 посещения за деня
Днес 27.10.2018г. (събота) в малкия салон на читалище „Иван Вазов-1947” се проведе общественото обсъждане на предварителния проект на общия устройствен план на община Костинброд