В спортното събитие взеха участие ученици от СУ „Д-р П. Берон“, гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч, I ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд и II ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд.

Турнирът беше открит от г-жа Тереза Власайкова – секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- гр.Костинброд. Г-жа Власайкова запозна децата с кампанията на община Костинброд, съвместно с МКБППМН, обявяваща се против употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене – „Живей чисто“. Призова ги за честна игра и пожела успех на всички отбори. След оспорвана и динамична игра крайното класиране се подреди по следния начин:

I – во място -I ОУ „Васил Левски“

II – ро място – ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч

III – то място – СУ „Д-р Петър Берон”

IV – то място – II ОУ „Васил Левски“

Участниците получиха грамоти, медали и купи осигурени от община Костинброд!

1381 посещения общо 1 посещения за деня
На 15.11.2018 г. в залата на стадион „Белица“ се проведе турнир по баскетбол за момчета от 5 до 7 клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд