Тези въпроси отправят от община Костинброд и от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към младите хора в конкурса, посветен на 1-ви декември – Световен ден за борбата със СПИН.
В рамките до 80 сек. те трябва да заснемат своите послания, посочи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Тереза Власайкова по радио София БНР:
1457 посещения общо 2 посещения за деня
Знаем ли достатъчно за СПИН и за борбата със заболяването?