След повече от десет години без постоянен договор съществуващ непосредствен риск от прекъсване на обществения превози, подписани многобройни анекси за определени времеви периоди, в края на 2018г. се подписа 5-годишен договор между избран автобусен превозвач и общината ни!

След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП (Закон за обществени поръчки) и явил се единствен желаещ кандидат, в последният календарен ден на 2018г. се подписа договор между община Костинброд и “ Автобусни превози – Костинброд“ООД .

За да не остане община Костинброд без обществен транспорт, до момента се прилагаше спешна мярка с компромиси от страна на държавни институции – чрез подписване на временни анекси!

Към настоящия момент за квотата на Столична община (която  е 50% от курсовете по линия София-с.Петърч) процедурата все още не е приключила.

След избор на превозвач за Софийската квота се очаква въвеждане на новите условия за предоставяне на транспортната услуга. Един от най-дългогодишните и сложни казуси за жителите на общината ни, а именно общественият транспорт очаква своето окончателно разрешаване в първото тримесечие на 2019г.

Гражданите на община Костинброд ще бъдат уведомени своевременно и предварително за новите условия по предоставяне на услугата чрез средствата за масова информация!

44258 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд подписа договор за обществен превоз на пътници по автобусните линии от общинската и републиканската транспортни схеми