Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 07-11 януари 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Община Костинброд  

На 08.01.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Костинброд: 4200,4267,До Кв. 20, Антим I, Братя Миладинови, Величко Величков, Генерал Столетов, Ивайло, Константин Величков, Македония, Марица, Маслово, Места, Обединена, Петко Енев, Радецки, Ручей, Тополница, Черноризец Храбър, Шияковци, Юрий Гагарин

На 08.01.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Голяновци: Георги С. Раковски, местност ул. Централна, ул. Нарцис УПИ III-92. Кв 21, УПИ ХVІ-219, Кв. 13

На 08.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./   на 10.01.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Костинброд: Бели Брези, Белица, Витоша, Гео Милев, Искър, Марица, Острова, Петровден, Пирин, Райна Княгиня, Средец, Черно Море

На 08.01.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Костинброд: Асен Златаров, Георги С. Раковски, Детелина, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров, Обединена, Охрид, Пи 3675,Кв. 99а, Райна Княгиня, Славянска, УПИ III Кв. 100, УПИ XII Кв. 103, Филип Тотю, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 09.01.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Костинброд: УПИ II 4162, Георги С. Раковски, Зора, Йордан Йовков, Нарцис, Охрид, Поп Богомил, Славянска, Цар Калоян

На 09.01.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Драговищица, Общ. Костинброд: 101, 433,92, Батковци, Бригандия, Двадесет и Втора, М. Бригандия Имот Пл. №42, М. Бригандия, М. Бригандия Им. Пл. №116, М. Бригандия Им. Пл. №75, Мест. Бригандия, Мест. Бригандия, Мест. Бригандия, местност Бригандия, Местност Бригандия

На 09.01.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Костинброд: Бригандия

На 09.01.2019 г. /12:00 – 14:30 ч./ –  Богьовци: Имот 5340057, УПИ II -29, Кв. 9

На 09.01.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Петърч: Бреза, Иглика, Кокиче, Кооператор, Спортист, Тополница, Хан Аспарух, Шопска Комуна

На 10.01.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Костинброд: Александър Стамболийски, Букет, Крайбрежна, Лилия, на Площада В Селото, Патриарх Евтимий, Синчец, Славянска, Тодор Спасов, Тунджа, УПИ Vі -3723 Кв. 173, Янтра

На 10.01.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Костинброд: местност Малка Падина, Местност Шкендерица

На 11.01.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ –  Костинброд: Александър Стамболийски, Балван, Крайбрежна, Местност Балван Градина, Пенчо Славейков, Руен, Славянска, Стефан Костадинов, УПИ 1-4082, Филип Тотю

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

5281 посещения общо 2 посещения за деня
Съобщение – ЧЕЗ Разпределение