Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2019г.

Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите.

Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2019г. се организира за петнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : kostinbrod.bg@gmail.com, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите, могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2019г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на проект за бюджет 2019г. ще се проведе на петнадесети януари две хиляди и деветнадесета година от 16.00 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Ив.Вазов-1947”, II-ри район на града.

Община Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как и за какво ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват ефективен граждански контрол върху дейността на общинските съветници и общинската администрация, да вземат участие или да се обадят на посочения телефон.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

1522 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2019г.