Уведомявам Ви, че в сектор “Управление на собствеността” към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР има 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение – ДОМАКИН (ГПУ-КАЛОТИНА).
пълен текст

2104 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение – Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР