Публичното обсъждане на проектобюджета на община Костинброд за 2019г. се организира за петнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

В малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947” и на Общински съвет – Костинброд, г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи чрез презентация бюджета за 2019г. На публичното обсъждане присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, г-н Александър Ненов и инж.Габриела Георгиева, зам.-кметове на община Костинброд, г-н Димитър Найденов, г-н Иван Иванов, г-жа Даниела Станкова – общински съветници, директори на центрове, кметове на населени места и граждани на община Костинброд.

Д-р Атанас Тенев- Председател на ОбС- Костинброд откри публичното обсъждане, като подчерта няколко важни факти!

Той благодари на Правителство, благодарение на което, община Костинброд получи две ПМС-та от близо 750 000 лв. и 605 000 лв. за изграждането на новия площад „Иван Вазов“ в централна градска част на град Костинброд, довършителни дейности по храм “Св.Мина” в гр. Костинброд, ремонта на кметството в село Безден, рехабилитация на пътища и улици в града и селата. Д-р Тенев благодари за добрата работа на общинска администрация- Костинброд за справянето с трудната ситуация, в следствие на оставено тежко наследство от минали ръководства на общината и водените тежки съдебни дела, вследствие на което община Костинброд се наложи през изминалата 2018 година да изплати на частна фирма 800 000 лв. Като заключение председателят на ОбС- Костинброд благодари и на Общински съвет- Костинброд за добрата работа взимането на единодушно решения.

Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с г-жа Анита Кръстанова- Главен счетоводител и Директор на дирекция в общинска администрация- Костинброд презентираха на присъстващите отчета, като бяха разчетени всички параграфи по отделно и обяснени всички предстоящи приходи и разходи.

Г-н Младенов представи на присъстващите бъдещите проекти на община Костинброд. Кметът на общината подчерта, че е започнал своят мандат с нула проекти, а в настоящия момент благодарение на добрата работа на общинска администрация и ръководството на общината има спечелени проекти за над 32 милиона лева, които предстои да започнат да се изпълняват в тази и следващата година!

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2019 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията и са обезпечени разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и инфраструктурните обекти. Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

1724 посещения общо 1 посещения за деня
На 15.01.2019г. община Костинброд организира публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година