С двама въздържали се, един отвод и 14 “ЗА”, гласувалите общински съветници приеха капиталовата програма на община Костинброд за 2019 година. Във вторник, когато се състояха комисиите на Общински съвет – Костинброд, г-жа Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи чрез презентация бюджета за 2019г.
На редовната сесия на общински съвет- Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов, инж.Габриела Георгиева и инж. Теодора Гогова- зам.кметове на община Костинброд.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.
Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.
1379 посещения общо 1 посещения за деня
Без нито един глас “против” беше приет общинският бюджет на днешната сесия на общински съвет- Костинброд