По покана на кмета на община Костинброд –  г-н Трайко Младенов, на кръглата маса присъстваха представители от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-регион, Общински съвет – Костинброд, Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд и Общински социални центрове.
Общинска администрация – Костинброд, в желанието си да развива и подобрява нивото на  образование в общината има ясна представа как да изгради съвременна визия на образованието в една от най-динамично развиващите се общини в София област. Като част от дейностите в изпълнение на тази задача, община Костинброд в сътрудничество с общинските образователни институции организира кръгла маса на тема „Общинското образование –  предизвикателства на взаимодействието“.   Основните теми, които  бяха  обсъдени включваха: „Общинското образование – традиции и иновации“,  „Взаимодействие между институциите – възможности и добри практики“ и „Училището в подкрепа на семейството“.
Гости на събитието бяха г-жа Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, г-жа Росица Иванова- Регионално управление на образованието – София-регион, г-н Йордан Томов- старши експерт в РУО- София регион, г-жа Галя Стоичкова- началник дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, всички директори на училищата и детските градини на територията на община Костинброд.
Заместник-кметът г-н Александър Ненов, в чийто ресор е и образованието откри и модерира срещата, а г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд даде отчет какво е направено в сферата на образованието през последните 7 години! Обновени и ремонтирани са всички училища и детски градини на територията на общината!  Открити са нови паралелки и яслени групи.
Представителят от МОН, г-жа Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ презентира напълно нов механизъм за взаимодействие между МОН и АСП , г-жа Росица Иванова- Регионално управление на образованието – София-регион приветства всички присъстващи, поздрави ги за добрата работа и пожела на общинското ръководство все така усърдно да работи  в услуга на образованието. Да продължава да влага в образователна инфраструктура. Г-жа Иванова подчерта, че това е първият кмет в Софийска област, който организира кръгла маса за образованието и търси диалог с всички институции.
След изказването на гостите и кратка дискусия, г-жа Даниела Борисова- директор на Първо ОУ „Васил  Левски“, Първи район, гр.Костинброд представи интересна и изключително добре подготвена презентация „Взаимодействие между институциите – възможности и добри практики“.
През втория панел от кръглата маса СУ „Д-р Петър Берон“, Втори район, гр.Костинброд представи пред всички присъстващи кратка постановка с участието на две прекрасни и интелигентни момичета възпитанички на училището , на тема:  „Училището в подкрепа на семейството“.
По време на кръглата маса имаше продължителни дискусии породени от безспорно интересните теми, в които се включиха всички.  В края на втория панел, благодарение на креативността на учителите от СУ „Д-р Петър Берон“, се проведе динамична игра. Играта включваше разделяне на участниците на групи и задаването на актуални въпроси в сферата образованието , на които трябваше да се отговори в рамките на 10 минути и след това да се презентира пред всички останали.
Идеята на община Костинброд е свързана с провеждането на широка дискусия с конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които съответстват на нуждите и възможностите на местните образователни институции! Община Костинброд ще продължава да организира такива работни срещи в различни сфери от нашето ежедневие, с което да спомогне за по-добрата информираност между институциите, общината и гражданите на община Костинброд.
2127 посещения общо 1 посещения за деня
На 7 февруари в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947“ се проведе кръгла маса на тема „Общинското образование – предизвикателства на взаимодействието“, организирана от община Костинброд в сътрудничество с общинските училища