С ръчно изработени мартеници на базара се включиха Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа “Промяна”, Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда” и Първо ОУ “Васил Левски”, гр. Костинброд.

1267 посещения общо 1 посещения за деня
Традиционният мартенски базар в момента се провежда пред общинска администрация- Костинброд