Най-голямото читалище в община Костинброд – “Иван Вазов-1947” от днес има ново настоятелство, председател и проверителна комисия.

Имената, които ще изброим по-долу са на видни културни дейци, работили или занимаващи се в сферата на културата, администрацията и читалищната дейност на община Костинброд.

Днес, на 16.03.2019г., настоятелството на НЧ „Иван Вазов – 1947” гр. Костинброд свика редовно Общо събрание от 15.00 ч., в Големия салон на читалищната сграда, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Читалището през 2018 г.
2. Приемане на финансов отчет за 2018 г.
3. Приемане на проектобюджет за 2019 г.
4. Избор на ново Настоятелство и Председател на Читалището.
5. Избор на Проверителна комисия.

Вече избраното ново настоятелство, след гласуване на общото събрание, е в състав:

1. Вероника Първанова- танцьор в ТС “Зорница” към НЧ “Иван Вазов-1947”;

2. Станка Илиева- Бивш председател на читалищното настоятелство на “Иван Вазов-1947”, културен деятел, общественик и дългогодишен общински служител, завеждащ дирекция в общинска администрация-Костинброд;

3. Георги Янев- адвокат в град Костинброд, участвал в множество камерни постановки, моно спектакли и големи постановки в театър “Цветан Станков”;

4. Катя Стоянова- един от най-уважаваните служители на НЧ “Иван Вазов-1947”, като дългогодишен библиотекар на читалището и културен деятел;

5. Русанка Колева- историк, организатор читалище в НЧ“Иван Вазов-1947“ и един от създателите на най-големите фестивали в община Костинброд- „Шопски наниз“, “Парад на детската забавна песен”, и най-различни беседи, базари, изложби. Водещ на множество мероприятия, организирани от община Костинброд. Секретар на НЧ “Иван Вазов-1947” до преди 3 години.

6. Андрей Младенов- председател на най-голямата пенсионерска организация в община Костинброд- пенсионерски клуб “Люляк”;

7. Тодор Тодоров- журналист към информационен бюлетин “Костинброд”, общественик, член на туристическо дружество “Кавака” в Първи район и бивш домакин в НЧ”Иван Вазов-1947”;

Общото събрание избра председател да бъде Вероника Първанова.
Млад, чаровен и амбициозен човек!
Вероника се занимава с танци от 15 години, като с народни от 10 години. Тя е от самото създаване на Танцов състав “Зорница”. В момента учи педагогика в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и преподава английски език в СУ “Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд.

Общото събрание реши, че младите – това са бъдещето! А човек, който е от 10 години в танцовия състав към същото това читалище ще милее и дава всичко за него! Пожелаваме й успех!

Избраната нова проверителна комисия е в състав:
1. Виолета Тенева- адвокат в град Костинброд и член на проверителната комисия от 2015 г. на НЧ “Иван Вазов-1947”;

2. Димитрина Милчева- една от членовете на вокална група “Танго” към НЧ”Иван Вазов-1947” и дългогодишен счетоводител.

3. Свободна Митова- пенсионер, член на туристическо дружество “Люляк” и обществен деятел.

1613 посещения общо 1 посещения за деня
Най-голямото читалище в община Костинброд – “Иван Вазов-1947” от днес има ново настоятелство, председател и проверителна комисия