Възпитаниците на професионалната гимназия са на практика в Лондон по Проект № 2018-1-bg01-ka102-047508, на тема „Иновативни подходи за обучение в тенденциите за развитие на английската кухня” – (Еrasmus +). Темата на проекта съвпада с професионалното направление, в което се обучават учениците, а именно хранително-вкусова промишленост. Преди известно време беше излъчен репортаж по телевизия, в който предадената информация уронваше престижа на учебното заведение и всички, работещи в него.

Директорът на професионалната гимназия с официално изявление заяви, че професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Гегорги Победоносец” – гр. Костинброд е гимназия с най-модерната база на територията на общината. От 11 години съществува специалността „Ресторантьор-Кетъринг”, която се ползва с изключителен авторитет на местно ниво за изготвяне на кетърингови събития на почти всички големи общински мероприятия. На национално ниво ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“ е спечелила награди от учениците си на регионално и национално ниво, което е достатъчно свидетелство за труда им и професионализма на техните преподаватели.

Професионалната гимназия разполага с деца, които заслужават да участват в спечелен проект, да видят нови традиции, култури и хоризонти, като по този начин се покаже на тях, родителите им и цялата общественост, че от спечелването на подобен проект има нужда всяко дете, от всяко училище!

През тази седмица, децата от община Костинброд ще представят своите умения и ще придобият нови в столицата на Великобритания – Лондон!

Пожелаваме им успех!

1277 посещения общо 2 посещения за деня
На 02.04.2019г. ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд – специалност „Кетъринг“ са на посещение в Лондон по Проект „Еразъм +“