На 10 юли от 11.00 часа в залата на една от най-новите туристически забележителности на Столицата – Триъгълната кула, при Регионален исторически музей София, се проведе учредително събрание за създаване на Организация за управление на Софийски туристически район.

Съгласно утвърдена от министъра на туризма Концепция за туристическо райониране един от деветте района на туристическата карта на България е Софийски туристически район, разположен на територията на областите София-град, София-област, Перник и Кюстендил.

Целите на новосъздаденото и регистрирано по Закона за туризма сдружение са формиране на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, утвърждаване на Софийски туристически район с включените в него 23 общини като предпочитана и атрактивна туристическа дестинация, утвърждаване на разширена специализация на района в областите делови туризъм, културен туризъм, планински туризъм, здравен туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм и други.

На учредителното събрание с право на глас присъстваха много представители на общините от територията на туристическия район, представители на три от областните администрации, както и туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър – също регистрирани в рамките на района.

За председател на управителния съвет на Организацията за управление на Софийски туристически район единодушно беше избран заместник-кмета на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов.

В управителния орган на сдружението влизат още представители на общините Перник, Кюстендил и Костинброд, както и председателите на три туристически сдружения – Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, Българска съюз по балнеология и спа туризъм и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Контролния съвет на Организацията ще бъде съставен от представители на Министерство на туризма, Областна администрация – Кюстендил и Трънско туристическо дружество.

За изпълнителен директор на Софийски туристически район новосъздадения управителен съвет избра Иво Маринов – директор на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община, където ще бъде и седалището на сдружението.

Като задължителни точки от дневния ред бяха приети още устава на Организацията, както и начина на формиране на членски внос според видовете членове.

Община Костинброд от три години разработва, концепция за привличане на туристи и чуждестранни делегации. На финален етап от няколко годишна работа е получаване правото на управление на имотите върху, които се намира Двореца на император Константин Велики „Скретиска“! След получаване правото на управление, община Костинброд има визия за неговото, разконсервиране, опазване, социализиране и популяризиране, като първокласен паметник на европейското и световно културно – историческо наследство!

С добрата взаимна работа между 5-те общини на Запад от София /Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд и Сливница/ туристическия регион ще привлича все повече туристи. Община Костинброд като представител на Западните общини ще работи за интересите на всяка една община, ще предлага концепции за развитие и популярност на туристическите обекти в региона!

17870 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД Е ИЗБРАНА ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН