ВАЖНО!
УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка със смяна на автобусния превозвач, изпълняващ курсовете по автобусна линия “София-Петърч”, с възложител Столична община, същите- част от Републиканската транспортна схема, считано от 26.08.2019г /понеделник/ е в сила ново разписание, утвърдено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Автобусна линия: Петърч-София-Петърч: 

Във връзка с промените в Републиканската транспортна схема, описани по-горе е изменена и общинската транспортна схема по автобусна линия “Опицвет-Петърч“, утвърдена с Решение № 738/31.05.2018г. на Общински съвет Костинброд.

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
С настоящото, в продължение на предходно уведомление и обсъждане с представители на селата Опицвет, Безден и Богьовци и общински съветници, предоставяме график на курсовете от с.Опицвет до гр.София и обратно, същият в сила от 02.09.2019г.

Начална/ крайна спирка за всички курсове от и до Опицвет, на територията на гр. София е “61-во ОУ”.

Местоположение на АС “Обеля”, същата начална/ крайна спирка за курсовете от квотата на Столична община: гр. София, ул. “Димитрий Лихачов” №36.

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на Столична община

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на община Костинброд

Моля, имайте предвид, че след спирка „Волуяк“, преди автобусите да завиват към АС „Обеля“, ще преминават през кръговото кръстовище и ще спират при метростанция „Ломско шосе“.

Курсовете от квотата на община Костинброд ще се изпълняват с начална/крайна спирка в гр. София – „61-во ОУ“, а курсовете от квотата на Столична община – до АС „Обеля“.

ЛИНИЯ №2
СОФИЯ –КОСТИНБРОД -СОФИЯ

Делник

От София
7:00; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;

От Костинброд
6:20 ; 7:20;  10:10; 12:10 ;13:50,15:30 ;16:50 ;17:50 ;18:50

Празник

От София
7:30;9:30 ;13:30 ;15:00, 18:00; 20:30 

От Костинброд
5:55; 7:10; 8:10; 10:10; 14:10 ; 18:20

ЛИНИЯ № 3
София-Драговищица-София
ДелникОт София
7:30; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00; 19:00;
ПразникОт София
7:30; 9:30,11:00, 13:30, 15:00 ; 17:00,18:00; 20:30 ;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00;11:45, 14: 00 ;15:30 ; 18:30 ;
ЛИНИЯ № 4
София-Градец-София
ДелникОт София
8:00; 11:15; 15:00 ; 18:00; 19:30
От Градец
6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:40     
ПразникОт София
8:00; 11:00 ;15:00;18:00
От Градец
6:30; 8:50 ;11:30 ;15:40 ; 18:40
Автобуса за Царичина:
8:00 часа  и 15:00 часа  от София
8:40 часа и 15:40 часа от Царичина
ЛИНИЯ № 5
София-Чибаовци-София
ДелникОт София
7:10; 14:00; 18:20
От Чибаовци
8:00; 15:00; 19:20
ПразникОт София
8:00; 14:00; 17:00
От Чибаовци
9:00; 15:00; 18:00

 

 

 

 

 

52950 посещения общо 25 посещения за деня
ВАЖНО – ново транспортно разписание, утвърдено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията