„Да изчистим България заедно“ – 14.09.2018 г.

Всяка година тонове отпадъци биват изхвърлени на нерегламентираните за това места и в последствие замърсяват водата, въздуха и природата около нас.

За да намалим това въздействие и за да променим нагласите и поведението на хората за поредна година Община Костинброд започва подготовката за организирането на масово почистване. През 2019 година събитието е под наслов „Да изчистим България заедно“ и ще се проведе на 14.09.2019 г. от 10:00 часа на територията на община Костинброд.

Ако вие сте малка инициативна група – семейство, компания от приятели или задружни съседи, нямате много опит и време, ние Ви препоръчваме да организирате акция в кварталната градинка, на Вашата улица, на спортното игрище, на детската площадка или друга територия около Вашето жилище.

Във връзка с организиране на сметоизвозването в деня на кампанията, както и предоставянето на чували и ръкавици на желаещите които ще се включат в кампанията е необходимо на телефони 0721/68 715 и 0721/68734 да уведомите Община Костинброд за местата където възнамерявате да почистите на 14 септември 2019 година.

Не използвайте деня за почистване на мазета, тавани и дворни пространства. Струпването на едрогабаритни отпадъци затруднява извозването на отпадъци от обществени места. Почистването на жилищни имоти не е обект на инициативата!

„Да изчистим България заедно“ – 2019
гр. Костинброд – 14.09.2018г., 10:00 часа

Карта на сборния пункт, където ще бъдат раздадени чували и ръкавици на всички желаещи да се включат в инициативата и маршрути за използване на отпадъците.

Чували и ръкавици на всички желаещи да се включат в инициативата могат да бъдат получени в сградата на община Костинброд с административен адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1.

1305 посещения общо 1 посещения за деня
Да изчистим България заедно