Министърът на културата направи изненадващо посещение в град Костинброд и се запозна от близо с изключително важния обект в община Костинброд – дворецът на император Константин Велики -“Скретиска“.

На обиколката присъстваха г-жа Ваня Бедрова – началник на политически кабинет в министерство на културата, г-н Трайко Младенов -кмет на община Костинброд ,г-н Александър Ненов- заместник-кмет по културата в община Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч.

Град Костинброд е специално историческо място. Става дума за откритите през 1973 година археологически останки на територията на община. Те включват Пътна станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/ и изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, наречена най-вероятно също с името – Скретиска. Третият и последен археоложки период е свързан с изграждането, върху основите на съществувалата резиденция Скретиска, на ранно византийско селище с име Скратискара. Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният сред известните сродни по предназначение комплекси на днешната българска територия. Нещо повече – той е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя. Дължината му възлиза на около 140 м., а максималната му ширина е не по-малка от 110 м.
Общата площ на археологическия обект надхвърля 20 дка.

Община Костинброд от три години работи усилено за популяризирането на туристическите обекти на нейна територия. През 2019 година общината бе приета за член на управителния съвет на Софийски туристически район .На финален етап от няколко годишна работа е получаване правото на управление на имотите върху които се намира Дворецът на Император Константин Велики – “Скретиска”!
След получаване правото на управление, община Костинброд има визия за неговото, разконсервиране, опазване, социализиране и популяризиране, като първокласен паметник на европейското и световно културно – историческо наследство!

Министър Банов даде своята дума максимално бързо всичко това да се случи и имотите, в които е разположен археологическият комплекс да бъдат предадени за управление на Община Костинброд.

23871 посещения общо 1 посещения за деня
Министърът на културата Боил Банов посети мястото където се намира дворецът на император Константин Велики -„Скретиска“