Стартира практическото обучение на специалния клас на Кока-Кола ХБК България в професионалната гимназия „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд. Учениците от специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“ с разширено изучаване на английски език се обучават в продължение на 5 години в осигурена от Кока-Кола ХБК материална база и квалифицирани лектори за практическа подготовка. Инвестицията е част от ангажимента на компанията да подпомага развитието на младежите и пълноценната им подготовка за стартиране на кариера и успешна реализация в страната – чрез програмата Youth Empowered.

Класът, който стартира в училището в Костинброд преди три години, беше посрещнат в завода в Костинброд от Милена Завалова –  Директор Производствени центрове на Кока-Кола ХБК в България, която открехна завесата на мястото, в което се случва магията на Кока-Кола. Учениците ще имат възможност да се запознаят отблизо с всички звена на производството на компанията в града – Обработка на вода, Сиропно отделение, Механична работилница, Производство и Лаборатория. Бъдещите технолози постепенно ще имат възможността да приложат в практиката своите знания, за да се подготвят за бъдещата си професия. Трима от учениците с най-висок успех ще получат стипендии от компанията.

По-рано тази година при откриването на новите производствени мощности на Кока-Кола ХБК в Костинброд учениците получиха покани за интервю за работа в компанията, на които ще могат да се явят, след като успешно завършат образованието си в специализирания клас. Благодарение на инвестицията от 40 млн. лв., производственият център в Костинброд се превърна в регионален хъб за износ на напитки – за Румъния, Сърбия и Гърция и други държави. Новата бутилираща линия за PET бутилки е най-модерната във всички 28 държави в Групата на Кока-Кола ХБК, тя е с 25% по-бърза от другите линии и консумира 20% по-малко енергия.

На 21 ноември в София ще се проведе третото събитие от серията „Жадни за знание“  – като част от програмата Youth Empowered, в което вдъхновяващи хора с интересни професии ще споделят с младежите опита и историите си със стремежа да ги окуражат за собствените им професионални начинания.

1532 посещения общо 1 посещения за деня
Специалният клас „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“ подготвя бъдещи технолози за работа в сектора