Провеждането на инициативата е израз на дългосрочните съвместни усилия за създаване, подкрепа и популяризиране дейността на българските неделни училища и за съхраняване на националното самосъзнание на младите българи зад граница.
Представените в МОН рисунки и макети на български къщи са на ученици от български неделни училища в Италия, Франция, Белгия, Германия, Ирландия, Великобритания, Австрия, Гърция и Молдова.

Изложбата беше експонирана в сградата на МОН и беше открита на 28.03.2019г. от министъра на образованието и науката – г-н Красимир Вълчев, след което съгласно изготвен от МОН график има за цел да пътува в страната, до задгранични мисии, до организации на българите в чужбина и до православни общини, към които има училища по света.
През февруари месец 2020 година картините са предоставени на Регионално управление на образованието София-регион за периода 18.02.2020 до 28.02.2020г., през който период могат да бъдат изложени и да се видят от ученици и граждани на Софийска област.
Община Костинброд изложи картините в общинска администрация- Костинброд на етаж 1 до отдел Местни данъци и такси и Център за информация и услуги на гражданите. Там всички жители и гости на общината ще могат да разгледат изложбата на българските деца, милеещи за своята родина.

1048 посещения общо 2 посещения за деня
Министерство на образованието и науката съвместно с Асоциацията на българските училища в чужбина инициира изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина под наслов „Обич за България“