ВАЖНО!!!
Днес кметът на община Костинброд проведе извънредна среща и създаде Общински координационен/ кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID -19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно заповед № РД 05-81 / 09.03.2020 г., гр. Костинброд.

СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-82 / 09.03.2020 г. СЕ НАРЕЖДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД:

✅  Да бъдат преустановени посещенията на културно/масови мероприятия, в т.ч. кина;

✅  Провеждането на спортни мероприятия да се извършват без публика;

✅ Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

ПРЕПОРЪЧВАТ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД:

✅ Да се отменят тренировъчните и репетиционни мероприятия;

✅ Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания и организаторите на други социални дейности и услуги, предоставени на територията на община Костинброд, да спазват стриктно Наредбите и Указанията на РЗИ за изискванията за хигиената за почистване в обектите, в сградите и при възможност да бъдат ограничени събитията.

✅ Автобусните превозвачи, извършващи превоз на пътници на територията на община Костинброд, да извършват ежедневна дезинфекция на превозните средства.

ЗАПОВЕД №РД 05-85 / 10.03.2020г.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

  • В София-град и София област няма заразени с COVID- 19 /корона вирус/! Вирусът е опасен, но по-голяма е паниката, която той създава. Община Костинброд призовава своите жители да не се презапасяват с хранителни продукти и лекарства! Фалшивите новини усложняват обстановката и не помагат на никого! Важно е да запазим спокойствие и да се информираме от официални източници и от официалните власти на Република България.
  • Да бъдем дисциплинирани, да спазваме още по-добра лична хигиена и по възможност да ограничим посещението на културни и масови мероприятия!
  • За връзка с Общински координационен/ кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID -19, на територията на община Костинброд, са определени : тел.: +359 72168705 – Александър Ненов, тел.: +359 72168718 – Лора Емануилова, email: kostinbrod.bg@gmail.com и относими публикации към населението на адрес: http:// www.kostinbrod.bg
11443 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО!!! Днес кметът на община Костинброд проведе извънредна среща и създаде Общински координационен/ кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID -19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно заповед № РД 05-81 / 09.03.2020 г., гр. Костинброд.