Община Костинброд Ви информира за въвеждането на вечерен час на нейна територия.
Ограничението се отнася за малолетни и непълнолетни деца и относимите за тях времеви интервали, в които да са по домовете си.

Напомняме ви, че родители, настойници, попечители и други лица, които полагат грижи за малолетни и непълнолетни при нарушение на Закона за закрила на детето и Заповед №РД-05-99 от 16.03.2020г. на кмета на община Костинброд, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500лв., а при повторно нарушение с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000лв.

3606 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд Ви информира за въвеждането на вечерен час на нейна територия