• Преустановяват се посещенията на паркове, детски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
  • Органите на МВР да организират пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областите центрове и да извършват проверка на целта на пътуването.
  • На контролно-пропусквателните пунктове се преминава по т.2 на лица само в случаи на неотложност на пътуване!

4450 посещения общо 1 посещения за деня
Министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.