⚠️⚠️⚠️Променя се формата на декларацията за пътуващите!
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

  • Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
  • Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
  • Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

❗️❗️❗️ Новият формат на декларацията можете да изтеглите от сайта на МВР :

https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/актуално/преглед/актуално/обновена-бланка-на-декларация-за-преминаване-през-кпп-в-областните-градове

8556 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ❗️❗️❗️