Община Костинброд вече има одобрен проект по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020”. Дейностите по подготовка и предоставяне на топъл обяд до дома на потребителите, ще са в периода от 4 май до 19 юни, включително. До момента по проекта „Топъл обяд на територията на Община Костинброд“, изпълняван от Община Костинброд са включени 72 потребители, като предстои да бъдат обхванати още 38 нуждаещи се лица.

Програмата е част от пакета мерки за подкрепа на уязвимите граждани в условията на извънредна ситуация в страната. В съответствие с нейните условия, приоритетни лица ще бъдат уязвими групи граждани, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19.

Основните цели на дейностите по проекта са насочени към подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Право на тази социална услуга имат лица с ниски доходи, както и уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение.

971 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд спечели финансиране на проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020”, чрез който ще осигури изхранване на 110 лица