С откриването си преди по-малко от един месец, Патронажната грижа усилено работи и обслужва своите потребители.

С “Компонент 3” се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

Служителите на социалната услуга обслужват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина, доставяйки им в дома храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства /на потребителите/.

Предоставяме Ви телефоните за контакт с “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“: 0887171725 или 0888908717

1058 посещения общо 1 посещения за деня
Социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ вече обслужва 40 потребителя!