Кампанията „Живей чисто“ към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, със съдействието на общинска администрация-Костинброд, Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа заедно създадоха един невероятен ден на всички присъстващи деца от община Костинброд.

“Ваканция, здравей“ е празник, който включи няколко забавни игри на открито:
Работилница за деца. Децата оцветяваха гипсови фигурки в различни акрилни бои, изработваха животни и от пластилин и цветя от сламки.
След това водещият Стефано води щафетни игри. Те бяха много забавни и децата с радост тичаха, пукаха балони и дърпаха въже.

“Ваканция, здравей” завърши с игра „НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ“ където фигурките бяха децата от община Костинброд и детска дискотека.

На детския празник присъстваха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, председателят на ОбС- Костинброд д-р Атанас Тенев и заместник-кмета г-н Александър Ненов.

Всички участващи деца в игрите получиха грамота от секретаря на МКБППМН г-жа Тереза Власайкова. А г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд връчи плакет “Добрият пример” на Светослава Иванова- директор на ДЦРДУ и Валери Миронов- представляващ ЦОП “Промяна” за тяхното съвместно организиране, добра координация и сърцатост!

6638 посещения общо 2 посещения за деня
На 4 юли се организира най-забавния детски празник – “Ваканция, здравей”!