Удължава се срокът на кампанията за набиране на преброители и контрольори до 16.11.2020 г.

Започна  набиране на преброители и контрольори за провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Във връзка с предстоящото  Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година временната Общинска преброителна комисия – Костинброд обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление ( по образец), придружено с автобиография ( по образец), копие от диплама за завършено образование, цветна снимка на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см, документ, удостоверяващ номер на банковата сметка / IBAN и съгласие за обработване на лични данни (по образец) в Центъра за административно обслужване на община Костинброд, ул. „Охрид“№1.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Костинброд и от сайта на Националния статистически институт – Преброяване 2021.

Задължителните изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:

  • да са навършили 18 години;
  • минимална изисквана степен на завършено образование – средно образование.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8.00 часа сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качествато на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък.

Документи, инструментариум и обучителни материали – НСИ

1656 посещения общо 1 посещения за деня
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година