Тъй като община Костинброд има спирка на територията на Столична община, превозите по автобусни линии по направление „София – Петърч“ се осъществяват на квотен принцип. Обслужването по това направление е разпределено на принципа за равнопоставеност – почти 50% от курсовете по линия „София-Петърч“ се възлагат от Столична община.

През 2018г. и 2019г. водихме кореспонденция със Столична община относно големия брой пътници използващи автобусните линии.

Изразихме остро несъгласие от страна на община Костинброд за използване на необорудваната спирка при Метростанция „Обеля“. В резултат получихме одобрение при изпълнение на курсовете да се използва междинна спирка по желание на Метростанция „Ломско шосе“.

През юли 2019г. след  проведена обществена поръчка от Столична община за автобусна линия „София-Петърч“ и предстоящо сключване на договор с изпълнител проведохме редица работни срещи. На срещите с представителите на фирмата изпълнител „Борекс Транс“ АД и Столична община изказахме опасенията и възмущенията си от избрания формат за превоз на пътници. „Борекс Транс“ АД  е декларирало, че ще обслужва превоза на пътници по линията с маршрутки.

В началото на 2020г. „Борекс Транс“ АД започва да изпълнява транспортната услуга с превозни средства с капацитет до 22 места. Това  доведе до пълна неефективност на транспортното обслужване от квотата на Столична община. Ежедневно жители на община ни остават по спирките  поради невъзможност да се качат в превозните средства. Ежедневно жители на общината ни се возят в препълнените маршрутки в условията на извънредна епидемична обстановка.

Председателят на Общински съвет Костинброд и членовете на Комисията по транспорт /ТТСУ/ към Общинския съвет поканиха управителя на „Борекс Транс“ АД да присъства на сесия на съвета на 30.09.2020г., с цел намиране на решение на създалата се изключително обезпокоителна ситуация. Поканата не бе уважена – присъствие на представител на фирмата нямаше.

През 2020г. община Костинброд сигнализираше за  подадените жалби от гражданите ни и изискваше обяснение от „Борекс транс“ АД. Въпреки това не последва подобряване на транспортното обслужване.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД изискваме промяна в начина на извършване на възложената от Столична община транспортна услуга, свързана с увеличаване капацитета на използваните автобуси.

 

16457 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД С ОСТРА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ С МАРШРУТКИ ОТ ФИРМА „БОРЕКС ТРАНС“ АД – ПРЕВОЗВАЧ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КУРСОВЕТЕ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА