По мнение на компетентните органи от “ВиК” – София област и с цел установяването на причината за слабо налягане, водоподаването в село Градец ще бъде преустановено за една седмица /считано от 14.10.2020г./ в часовете от 23:00 часа до 06:00 часа.

812 посещения общо 2 посещения за деня
До ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ГРАДЕЦ