Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов проведе среща с Димитър Василев – директор на държавно горско стопанство-Сливница, като една от темите беше зимното почистване и свикване на щаба за бедствия и аварии.
На края на срещата г-н Василев получи от името на Народния представител Николина Ангелкова грамотата и призът от кампанията на “Стандарт” и община Костинброд – “Заедно за моя град”.
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница” е разположено върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара планина, в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище.
2099 посещения общо 1 посещения за деня
Днес на среща при кмета на община Костинброд бяха представители от Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Сливница”