На 24.10.2020 година от 10:30ч. се състоя официалното откриване на рехабилитирания участък от края на регулация на село Петърч до гара Петърч, с дължина на участъка 2,550 км.

Рехабилитираният път е благодарение одобреното финансиране по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, включвайки общинската пътна отсечка до гара Петърч.

Инвестицията на целия проект е 5 840 583.70 лева, от които 4 962 449,80 лв. европейско и 875 726,43 лв. национално съфинансиране и осигурява основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

  • Общински път SFO 3410 / от „Ломско шосе“ до начало на регулация на град Костинброд, кв.Шияковци/ с обща дължина 1,165 км., който бе открит през септември месец 2020 год.
  • Общински път SFO 3411 /от село Безден до начало на регулация на с.Богьовци/ с обща дължина 1,332 км., който е изцяло завършен и скоро ще бъде открит.
  • Участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км., който днес се откри.
  • Участък SFO 2405 / от край на регулация на село Градец до начало на землището на село Царичина/ с дължина на участъка 2,064 км., в момента се рехабилитира.
  • Общински път SFO 1403 /от Ломско шосе до ФАО в промишлена зона/ с дължина 1,568 км., остават довършителни дейности.

По стар български обичай водосвет за здраве извърши отец Желязко Симонов. На събитието присъстваха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, общински съветници г-жа Даниела Станкова, г-жа Марияна Кръстанова и г-н Мариян Младенов,  Народният представител от 44-то НС г-н Васил Цветков, зам.-кмет на община Костинброд инж. Теодора Гогова, кметовете на населени места в община Костинброд г-н Симеон Спасов – кмет на с. Голяновци, г-жа Емилия Колева- кметски наместник с.Богьовци и г-жа Гергана Величкова-кметски наместник с.Опицвет и представители на фирмата изпълнител.

Пътят е готов за експлоатация. Автомобилна техника преминава вече по него, а днес имаше и тренировки по колоездене и деца с техния треньор караха колелета по новия общински път.

Честит да е на всички!

3939 посещения общо 1 посещения за деня
Официално откриване на рехабилитирания участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км