13116 посещения общо 1 посещения за деня
Отчет на кмета г-н Трайко Младенов за периода ноември 2019г. – ноември 2020г.