Днес, на 3 март, продължава да се почиства коритото на река Блато по поречието й на ул.“Орлово гнездо“, кв. Маслово.

787 посещения общо 1 посещения за деня
Започна почистване на река Блато при ул. “Орлово гнездо”, кв. Маслово, с цел подобряване на проводимостта на реката в урбанизирана част на кв. Маслово, гр. Костинброд