В същия ден ще бъде украсена градинката с Великденска украса от ученици, деца от детските ни градини и социалните ни центрове в община Костинброд.

982 посещения общо 1 посещения за деня
Заповядайте на 29 април в градинката срещу общинска администрация – Костинброд на Великденски базар