На 18.06.2021 г., в гр. Сандански, Сдружението на Югозападните общини проведе Общо събрание със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2020 г.

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2020г.

3. Отчет за дейността на Контрольора

4. Приемане на работна програма за 2021г.

5. Приемане на Бюджет за 2021 г.

6. Приемане на промени в устава.

През настоящия мандат председател на Управителния съвет на Сдружението е кметът на Община Сандански – Атанас Стоянов, Заместник председател – Васко Стоилков – кмет на Община Сливница и членове – Иван Кадев – кмет на Община Банско, Румен Томов – кмет на Община Благоевград, Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, Емил Илиев – кмет на Община Струмяни и Ангел Жиланов – кмет на Община Горна Малина.

 

2261 посещения общо 1 посещения за деня
Kметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов днес заседава в Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини