Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11.07.2021г. и съгласно заповед №РД-05-212/09.06.2021г. на кмета на община Костинброд, Ви съобщаваме, че общинска администрация Костинброд ще работи:

  • На 26 юни 2021г. от 08.00ч. до 17.30г. – краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
  • На 03 юли 2021г. от 08.00ч. до 17.30ч. – краен срок за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.
764 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е