В съботния пазарен ден от 10:00 часа се проведе демонстрационно пробно гласуване с инсталирана демо версия за гласуване за изборите за народни представители на 11 юли 2021 година.

Много желаещи гражданини гласуваха пробно със специализираното устройство за машинно гласуване.
Представители на Районна избирателна комисия – Двадесет и шести изборен район – Софийски, г-жа Валя Иванова – секретар на общинска администрация и представители на общинска администрация – гр. Костинброд оказваха съдействие на желаещите граждани.
На пазара бяха и представители от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
ОSСЕ е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД. Мандатът ѝ включва контрол над въоръжаването и утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори.

Представителите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа разговаряха с г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд за провеждането на спокойни и честни избори. ОSCE през изминалата седмица бяха на посещение в общинска администрация – Костинброд като на място се запознаха с изборната подготовка и организация на общината за предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021г.

10769 посещения общо 1 посещения за деня
Днес на общинския кооперативен пазар в град Костинброд се проведе демонстрационно пробно гласуване с машина, организирано от Районна избирателна комисия 26- Район Софийски