Във връзка с проблеми във всички населени места в община Костинброд от чести прекъсвания на електрозахранването, община Костинброд изпрати писмо до представители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, до Енергиен Омбудсман и Председател на КЕВР.
Заради честото спиране на електричеството, впоследствие липса на вода, изгорели електрически уреди или продължителна липса на ток, Ви предоставяме информация за действията предприети от общинска администрация – Костинброд до момента:
В продължение на депозирания от община Костинброд сигнал, от енергоразпределителното дружество поставиха регистратори на напрежение, с цел направа на необходимите замервания.
3134 посещения общо 2 посещения за деня
Важно съобщение!