Уведомяваме Ви, че на територията на Учебен център „Сливница“ през месец Август 2021 година ще се провеждат стрелби със стрелково оръжие и бойни машини, също така ще се извършват моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, както следва:

–          на 03.08.2021 г., 05.08.2021 г., 13.08.2021 г., 18.08.2021 г., 19.08.2021 г., 23.08.2021 г., 30.08.2021 г., и 30.08.2021 г., за времето от 08:00 ч. до 17:00 часа;

–          на 02.08.2021 г., 04.08.2021 г., 09.08.2021 г., 10.08.2021 г., 11.08.2021г., 12.08.2021 г., 16.08.2021 г., 17.08.2021 г., 24.08.2021 г., 25.08.2021 г., и 26.08.2021 г., за времето от 08:00 ч. до 24:00 часа;

На горепосочените дати хора, животни и техника да не преминават в близост до границите на полигона и да не навлизат  на неговата територия.

587 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение