Във връзка с взети решения на Областния оперативен щаб – Софийска област и усложнената епидемична обстановка, с оглед запазване живота и здравето на гражданите в община Костиброд се преустановяват всички масови мероприятия!!!

11272 посещения общо 2 посещения за деня
Важно съобщение!!!