УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
Във връзка с получено в общинска администрация Костинброд писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на община Костинброд, с настоящото представяме проект на график на разписанията на пътническите влакове за следващата 2022г.

Същият може да намерите на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg, а предложения за промени да изпращате на е-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com в срок до 08.10.202.г. /осми октомври, две хиляди  двадесет и първа година/.

9266 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение