Община Костинброд съвместно с “Unitrade 2011” организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд.
♻️♻️♻️ Кампанията има за цел да улесни жителите на общината, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете.
ℹ️ Кампанията стартира на 11.07.2022 г.
☎️Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83-Община Костинброд.
⚠️Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.

✅ ИУЕЕО- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване- по ценоразпис

Печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника;

✅ ОЧЦМ-отпадъци от Черни и Цветни метали- по ценоразпис

Желязо, мед, месинг, алуминий, олово, неръждаема стомана и други;

✅НУБА-негодни за употреба батерии и акумулатори- по ценоразпис

✅Хартия- по ценоразпис

✅Пластмаса-битова- по ценоразпис

✅Излезли от употреба автомобилни гуми-безвъзмездно предаване

 

34652 посещения общо 1 посещения за деня
❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️