Съвременната придобивка е с размери 3.00 на 2.50 метра. Тя  ще излъчва информация в полза на гражданите за дейности по управление на отпадъците на територията на община Костинброд, свързани с предотвратяване образуването на такива, както и
предстоящи събития, рекламни филми, заснети концерти и други мероприятия, организирани от община Костинброд.
В момента на LED дисплея тече кампанията за cъбиpане на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд, съвместно с “Unitrade 2011”.
Само преди месеци Община Костинброд постави стационарна станция за събиране на данни за качеството на въздуха в град Костинброд на покрива на НЧ “Иван Вазов-1947”. Станциите в България са вече шест, една от които се намира на територията на община Костинброд.
На същата локация се намира и LED дисплеят.
Мястото е избрано като централна точка на град Костинброд и предвид локацията си и инфраструктурата е най-посещавано от жителите на града.
Средствата по закупуването на дисплея са от отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и има за цел да осигури информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
Скоро предстои поставянето на LED дисплей и в центъра на село Петърч.
16095 посещения общо 1 посещения за деня
На площад “Иван Вазов”, гр. Костинброд се монтира мултимедиен ЛЕД екран